บุคลากรชาวต่างชาติ

Mr.Michael Bruil
ครูพิเศษ

Miss Jiao Xingxing
ครูพิเศษ

Miss He Jingru
ครูพิเศษ

Miss Chen Qi
ครูพิเศษ

Miss. Shamae Langgao
ครูพิเศษ

Miss.Joanne Paula Averion
ครูพิเศษ

Miss Prapaphon Potirach
ครูพิเศษ

Miss Nitiyakorn Piromwong
ครูพิเศษ