สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
   :
  ดอกบัวสวรรค์

สีประจำโรงเรียน   :
 สีฟ้า เหลือง