คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกในปีนี้ได้แก่

เด็กหญิงขวัญณิศา  คูณสม surprise

 

1. คณะกรรมการสีแดง 

2. คณะกรรมการสีส้ม


 

3. คณะกรรมการสีเหลือง


4. คณะกรรมการสีเขียว


5. คณะกรรมการสีฟ้า
 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

https://www.facebook.com/sansanookschool/