ปฐมวัย

นางสาววรรณิสา ครึบกระโทก
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0892864558

นางสาวสุวันดี เบี้ยกระโทก
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0887123490