ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ศิลปะแสนสนุก " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ กระบวนคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุกของเราได้จัดกิจกรรม "ศิลปะแสนสนุก " ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ กระบวนคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ
????โดยในวันนี้เอง เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สี การสร้างภาพ ด้วยวิธีต่าง ๆ ฝึกการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เพื่อสร้างสุนทรียภาพทางด้านศิลปะให้กับเด็กๆ #ศิลปะ #ความเจริญงอกงาม
 

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,08:45   อ่าน 318 ครั้ง