ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เรื่อง "กระดูกดุ๊กดิ๊ก"Active Learning & Play and Learn ประจำสัปดาห์ของนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลปีที่่2 ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565
น้องๆ อ.2 กับกิจกรรมการเรียนปนเล่นทั้งสนุกและได้ความรู้ และฝึกทักษะในด้านต่างๆอย่างรอบด้าน Active Learning & Play and Learn และการเรียนการสอนแบบโครงงาน เรื่อง "กระดูกดุ๊กดิ๊ก" ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ของน้องๆ อนุบาล 2 รร.ของเรา ในระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานี้
 
 
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,22:11   อ่าน 50 ครั้ง