ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Base Learning เรื่อง"ข้าว"ของนักเรียนในระดับชั้น อนุบาลปีที่1 ในระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565
วันนี้มารับชมความน่ารักสดใสของน้องๆ อ.1 ในในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Base Learning เรื่อง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,21:42   อ่าน 34 ครั้ง