ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2/2561
กิจกรรมทำความสะอาดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก โดยกิจกรรมนี้มีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน เค
รื่องเล่น อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดและตกแต่งห้องเรียนเพื่อต้อนรับนักเรียนทุกๆคน และพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ 
ดูรายละเอียดหรือติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,18:30   อ่าน 560 ครั้ง